Việt Nam - l'invitation\

Đây là tập ảnh của các phóng viên nước ngoài phản ánh về các mặt đời sống xã hội của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Escudier Alain
Đồng tác giả: Frederic Huijbregts
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Terre bleue, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 915.97 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn