La planification du développment: L'exprérience indienne\

Tác giả phân tích những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế kế hoạch hóa của ấn độ và khái quát những vấn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch hóa và trong nền kinh tế hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Sukhamoy Chakravarty
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Maison des sciences, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 384 Pl105-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn