Luật Hiến pháp của các nước tư bản: Giáo trình\

Sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về luật Hiến pháp; trình bày các đặc trưng kinh tế xã hội cũng như chế độ chính trị của các nước tư bản; phân tích các thành phần lập pháp, hành pháp và tư pháp của chế độ tam quyền phân lập ở các nước tư bản. Phần phụ lục có Hiến pháp của các nước Hoa kỳ, Pháp,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung
Đồng tác giả: Bùi, Xuân Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 L504h
Bản Unknown Checked outHạn: 11-25-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-28-2004 23:59  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn