Nguồn nước ở Kashmir - Cuộc tranh giành chưa có hồi kết giữa Ấn Độ và Pakistan

Việc tranh chấp nguồn nước ở Kashmir nảy sinh ngay sau khi 2 nước Ấn Độ và Pakistan giành được độc lập từ Anh năm 1947. Đây là vấn đề cực kỳ phức tạp và đã được ngân hàng Thế giới (WB) phải phân xử bằng Hiệp ước Nước Indus, tuy nhiên 50 năm qua, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết thúc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!