Một số vấn đề về sự phát triển của các nước Asean\

Sách giới thiệu sự ra đời và những đặc điểm riêng trong hệ thống chính trị và thành tưụ kinh tế ở mỗi nước trong khối ASEAN; phân tích những nguyên nhân thành công trong việc phát triển của mỗi quốc gia, và những tiềm năng về sự hòa nhập của Việt nam vào ASEAN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Dương Ninh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn