Trích dẫn APA

Nguyễn, N. Đ., Nguyễn, K. C., & Phạm, V. T. (2000). Việt Nam cuộc chiến 1858-1975\. Hà Nội: Văn hoá dân tộc.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Ngọc Điệp, Khắc Cần Nguyễn, and Viết Thực Phạm. Việt Nam Cuộc Chiến 1858-1975\. Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2000.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Ngọc Điệp, Khắc Cần Nguyễn, and Viết Thực Phạm. Việt Nam Cuộc Chiến 1858-1975\. Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.