Tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và thư viện\

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Văn Khảm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 025 T311h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn