Hà Nội thành phố nghìn năm\

Sách giới thiệu vị trí, cư dân, những phường nghề truyền thống, những nét văn hóa đặc sắc, những di tích thắng cảnh, món ăn ngon... của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Sách viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn