Trí tuệ phương Đông\

Sách giới thiệu về môi trường văn hóa và lịch sử đã sản sinh ra 5 truyền thống tôn giáo phương Đông là: ấn độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và Thần đạo; phân tích và bình luận những khuynh hướng và sự khác biệt về đức tin, triết lý, tư tưởng của mỗi tôn giáo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: C.Scott Littleton
Đồng tác giả: Trần, Văn Huân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 646.7 Tr300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn