Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

Sách tập hợp các báo cáo tại hội thảo Giới và kinh tế chất thải, tổ chức tại Đà Nẵng 21-2-2002, trình bày chính sách, phương thức quản lý chất thải của ấn độ; vai trò của phụ nữ trong hoạt động quản lý chất thải ở Việt Nam, các vấn đề liên quan tới sức khỏe phụ nữ và trẻ em làm nghề nhặt rác ở Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.793 Gi-462v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn