Ấn tượng Võ Văn Kiệt

Sách tuyển chọn những bài nói, bài viết, thơ, hồi ký và hình ảnh hoạt động của đồng chí Võ Văn Kiệt, từ đó phác họa nên chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách trong hoạt động cách mạng cũng như trong đời thường của Ông

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Â121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn