Kinh văn các trường phái Triết học ấn Độ: Lịch sử phát triển Triết học ấn Độ\

Sách giới thiệu hệ thống bản văn của các trường phái triết học tôn giáo ấn Độ; trình bày các tư tưởng triết lý tôn giáo ấn Độ trong thời kỳ Anh hùng ca: luật Manu, luận văn chính trị Artha-Satra, Bhagavad-gita, 3 trường phái thuộc hệ thống không chính thống: Carvaka, Jainism, Buddhism và tư tưởng củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Đồng tác giả: Châu, Văn Ninh, Nguyễn, Anh Thường, Vũ, Quang Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 K312v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn