Văn kiện hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII

Tập văn kiện gồm các báo cáo, nghị quyết và chỉ thị về việc thực hiện nghị quyết của hội nghị, phản ánh quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt nam XHCN giàu mạnh và ổn định

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn