Dictionnaire d'économie et de sciences sociales\

Đây là cuốn từ điển bao gồm những từ vựng cơ bản và cách áp dụng thông dụng kèm theo những ví dụ cụ thể trong lĩnh vực kinh tế. Phần cuối từ điển còn có mục về lịch sử kinh tế và xã hội; một số thuật ngữ cơ bản về kinh tế bằng tiếng Anh và tiếng Pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Yves Capul
Đồng tác giả: Olivier Garrier
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hatier, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!