Luật bảo vệ môi trường: Luật này đã được QH khóa IX kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 27-12-1993 và có hiệu lực từ ngày công bố 10-01-1994

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.046 L504b
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn