Trích dẫn APA

Dân tộc học: Tạp chí.

Chicago Style Citation

Dân Tộc Học: Tạp Chí.

Trích dẫn MLA

Dân Tộc Học: Tạp Chí.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.