Đổi mới các chính sách kinh tế\

Sách giới thiệu cơ sở lý luận, những vấn đề chung của chính sách kinh tế; trình bày mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế theo các vùng, các thành phần; phương thức hoạt động và mối quan hệ của kinh tế đối ngoại; phân tích vai trò của chính sách tài chính, tiền tệ, việc làm và thực trạng tình hình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Côn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Nông nghiệp, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 Đ452m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn