Thơ chúc tết và mừng xuân\

Tập sách giới thiệu toàn bộ những bài thơ chúc tết của Bác Hồ từ năm 1942 đến đầu năm 1969

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!