Các văn kiện quốc tế về quyền con người\

Sách giới thiệu các tuyên ngôn: Độc lập của Việt nam 1945, Hoa kỳ 1776, nhân quyền Pháp 1789, thế giới về nhân quyền 1948, và Têhêran 1968; Tuyên bố Viên 1993; 8 công ước quốc tế mà VN tham gia ký kết và phê chuẩn: về trừng trị tội diệt chủng 1948, chống phân biệt chủng tộc 1965, về các quyền dân sự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Hồng Thanh
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng tác giả: Hoàng, Văn Hảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.48 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn