Xử lý nợ xấu: Vì sao chưa "mở van" một dòng tiền lớn?

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!