Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Luật này đã được QHK9, KH10 thông qua ngày 12-11-1996 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1997

Luật quy định về hệ thống các loại văn bản, thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và việc xử lý văn bản trái pháp luật. Các quy định chung của luật này trực tiếp tạo mặt bằng pháp lý cho các văn bản của HĐND và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 348.597 L504b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn