Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Luật này đã dược QHK9, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12-11-1996 và có hiệu lực kể từ ngày công bố 23-11-1996

Luật này thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29-12-1987, Luật SĐ, BS ngày 30-6-1990 và luật SĐ, BS lần 2 ngày 23-12-1992, có những quy định rộng mở hơn để khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài vào những mục tiêu quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Bộ kế hoạch và đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.092 L504đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn