Luật tổ chức Quốc hội: Luật này đã được QHK8, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15-04-1992, và thay thế Luật tổ chức QH và HĐNN ngày 03-07-1981

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01027nab a2200265 a 4500
001 38
005 20161019042729.0
008 041007|########xxu|||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 34(V)042 
110 |a Quốc hội nước CHXHCN Việt nam 
245 1 |a Luật tổ chức Quốc hội:   |b Luật này đã được QHK8, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15-04-1992, và thay thế Luật tổ chức QH và HĐNN ngày 03-07-1981 
653 |a Bộ máy giúp việc Quốc hội 
653 |a Đại biểu Quốc hội 
653 |a Hội đồng dân tộc 
653 |a Kỳ họp Quốc hội 
653 |a Ngân sách Quốc hội 
653 |a Quốc hội 
653 |a Tổ chức 
653 |a Uỷ ban 
773 |d H.: Chính trị quốc gia, 1995  |t Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam.- In lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung .-  
911 |a DVT  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040000038 
942 |c BT 
999 |c 15997  |d 15997