Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 14-10- 1994, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1995

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.043 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn