Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1997, kế hoạch 5 năm 1996-2000 và công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX: Các nghị quyết này đã được QHK9, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12-11-1996

Sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ và cơ quan hưũ quan, Quốc hội thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 1997 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (1996-2000), gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chương trình và lĩnh vực phát triển lớn của đất nước; đặc biệt nhấn mạnh nhiệm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 364 Ngh300q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn