Pháp lệnh thi hành án dân sự: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 21-04-1993, có hiệu lực từ 01-06-1993 và thay thế PL ngày 01-01-1990

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!