Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua 04-1993, có hiệu lực từ ngày 01-07-1993

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!