Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên

Sách giới thiệu nguồn gốc hình thành và các giá trị văn hóa Tây Nguyên; đánh giá ảnh hưởng của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên hiện nay; nghiên cưú, phân tích các giải pháp để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 Gi-550g
Bản Unknown Checked outHạn: 11-19-2004 00:00  Gọi tài liệu này về