Cơ sở pháp lý cho việc lập lại trật tự trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bài báo giới thiệu một số nội dung chính trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: thẩm quyền ban hành, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản trái pháp luật

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!