Phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cưủ Long

Ngày 5-2-1997, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị tiếp tục thực hiện QĐ99/TTg ngày 9-2-1996 về phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn đồng bằng sông Cưủ long

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!