Về vụ khai thác gỗ trái phép ở lâm trường Đak Ntao

Kết luận bước đầu của đoàn thanh tra nhà nước do ông Phan Huy Tích, thanh tra viên chính, Vụ thanh tra kinh tế 1 làm trưởng đoàn vào Đắc lắc để làm rõ những tiêu cực trong vụ khai thác trái phép hơn 1171m3 gỗ ở lâm trường Đak Ntao

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!