Đắc lắc với chương trình mở rộng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn\

Theo kế hoạch đến năm 2000 tổng đầu tư vốn cho chương trình phát triển giao thông nông thôn của Đak lak lên đến 269,101 tỷ đồng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, tiến Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!