Rác-nỗi buồn của người Hà nội: Điều tra\

Vệ sinh môi trường Hà nội, nhất là vấn đề rác đang là mối quan tâm của các cấp lãnh đạo. Bức xúc trước thực trạng trên, vừa qua UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý rác thải, kèm theo mức độ xử phạt bằng tiền đối với những ai vi phạm sự xanh-sạch-đẹp của Thủ đô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, văn Chương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!