Cha con tôi\

Sách giới thiệu tấn bi kịch có thật của một gia đình người Mỹ có 2 thế hệ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề ngay trong lòng nước Mỹ: hội chứng Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh cho nước Mỹ về những tác hại mà họ đã gây ra cho chính nhân dân mình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Elmo Zumwalt Jr.
Đồng tác giả: Elmo Zumwalt III, John Pekkanen
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Ch100c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn