Đi theo con đường của chính mình (Thiết kế tổng thể về hiện đại hóa của Trung quốc): Sách tham khảo\

Đây là công trình nghiên cưú về quá trình thiết kế tổng thể hiện đại hóa Trung quốc của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình; phân tích quan điểm lý luận, hoàn cảnh khách quan và thực tiễn đưa đến việc lựa chọn tư tưởng hiện đại hóa đất nước mang màu sắc Trung quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Du, Tân Thiên
Đồng tác giả: Phạm, Đình Cầu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 Đ300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn