Marx nhà tư tưởng của cái có thể\

Sách trình bày những nội dung tư tưởng triết học đích thực của Mác và học thuyết Mác làm nổi bật những giá trị chân chính của học thuyết Mác với tư cách là 1 học thuyết khoa học; phân tích mối quan hệ giữa học thuyết Mác với di sản tư tưởng, triết học của các thời đại trước để khẳng định ý nghĩa của...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michel Vadée
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4 M109x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn