Nguy cơ xung đột vì nguồn nước\

Nước cũng đang là nguy cơ xung đột giữa các quốc gia. Hội nghị đại hội đồng LHQ vào tháng 6 tới sẽ có giải pháp hưũ hiệu nhằm xác định một khuôn khổ cho việc chia sẻ nguồn nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!