Các triều đại Việt nam\

Sách điểm lại lịch lử Việt nam qua các thời kỳ thông qua việc trình bày các triều đại, niên hiệu, quốc hiệu; giới thiệu sơ lược thân thế sự nghiệp của một số nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc đến các vương triều thời kỳ đó

Lưu vào:
Tác giả chính: Quỳnh Cư
Đồng tác giả: Đỗ, Đức Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1995
Phiên bản:In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 C101t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn