Con rồng Việt nam với người Giao chỉ\

Sách giới thiệu tổng quát lịch sử Việt nam về nguồn gốc dân tộc con rồng cháu tiên, hoàn cảnh xã hội qua các thời kỳ dựng nước, thời bắc thuộc, thời phong kiến; và ý kiến của tác giả về việc phục hồi và gìn giữ bản sắc dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quang Trân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 C430r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn