Lại thêm một quyết định trái pháp luật được thực hiện

Về quyết định thu hồi 845m2 đất

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!