Khi chủ tịch, trưởng công an huyện dính vào lâm luật

Chủ tịch huyện đồng ý cho thu gom gỗ, không đúng thẩm quyền, công an huyện quên các quy định của Nhà nước nên đã nối giáo cho giặc rừng ngang nhiên khai thác gỗ hương

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!