50 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946-1996)

Sách giới thiệu những thành tựu chung của Quốc hội và quá trình xây dựng trưởng thành của 53 tỉnh, thành phố trong việc thực hiện đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; và 1 số tư liệu về Quốc hội từ khóa I đến khóa IX...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.597 N114m
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn