Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII: Hội nghị họp từ ngày 16-12 đến 24-12-1996

Tập văn kiện giới thiệu bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười, các Nghị quyết và định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chỉ thị về việc triển khai nghiên cưú các Nghị quyết trên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn