Kiến thức phổ thông (ALMANACH - sách lịch 1997): Sổ tay văn hóa\

Tập Almanach là cuốn sổ tay văn hóa, giới thiệu kiến thức phổ thông nhiều mặt về lịch sử văn hóa Việt Nam cũng như trên thế giới. Sách chia thành 5 phần, trình bày chi tiết về lịch tháng năm 1997 và lịch vận hậu, lịch vận khí đến năm 2000; phần giới thiệu về đất nước Việt Nam kèm theo 22 chương trìn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Mạnh Tường
Đồng tác giả: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 001.2 K305t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn