Kiến thức phổ thông (ALMANACH - sách lịch 1997): Sổ tay văn hóa\

Tập Almanach là cuốn sổ tay văn hóa, giới thiệu kiến thức phổ thông nhiều mặt về lịch sử văn hóa Việt Nam cũng như trên thế giới. Sách chia thành 5 phần, trình bày chi tiết về lịch tháng năm 1997 và lịch vận hậu, lịch vận khí đến năm 2000; phần giới thiệu về đất nước Việt Nam kèm theo 22 chương trìn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Mạnh Tường
Đồng tác giả: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập Almanach là cuốn sổ tay văn hóa, giới thiệu kiến thức phổ thông nhiều mặt về lịch sử văn hóa Việt Nam cũng như trên thế giới. Sách chia thành 5 phần, trình bày chi tiết về lịch tháng năm 1997 và lịch vận hậu, lịch vận khí đến năm 2000; phần giới thiệu về đất nước Việt Nam kèm theo 22 chương trình du lịch khắp mọi miền tổ quốc; danh sách những người được giải thưởng Nobel, một số tổ chức quốc tế, lược khảo về biên niên sử thế giới, và những điều cần biết khác: các đơn vị đo lường, những phong tục đẹp, các địa danh, danh nhân, các phương tiện giao thông và mã số điện thoại các nước...
Mô tả vật lý:517tr.