Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các nước Asean và khả năng vận dụng vào Việt Nam\

Tài liệu nghiên cưú mô hình phát triển kinh tế thị trường hiện đại của các nước Asean; giới thiệu những kinh nghiệm trong vấn đề tạo vốn, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, vai trò điều tiết của Nhà nước và các vấn đề phúc lợi xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Luyến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.959 K312n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn