Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động. Tập 1

Sách giới thiệu những văn bản pháp luật mới ban hành và chỉ thị của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 1 số báo cáo về tranh chấp lao động tập thể, đình công trong các năm 1990-1996; quyền và nghĩa vụ của cán bộ công đoàn trong hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hội đồng trọng tài lao độ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C455đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn