Những sai phạm đã được khẳng định

Về những sai phạm trong việc giải tỏa đường 32 đoạn Cầu giấy-Mai dịch Hà nội: tiền trong túi Nhà nước bỗng rơi mất gần 10 tỷ đồng, nhà hợp pháp bị cưàng chế dà bỏ, người không có nhu cầu sử dụng đất được cấp rồi để chơi 1.860m2 vẫn chưa ai xử lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!