Những quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của cán bộ công nhân viên chức

Sách giới thiệu những văn bản pháp luật mới nhất quy định về xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của cán bộ công nhân viên chức; bao gồm các thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ về kỷ luật lao động, ban hành kèm theo nghị định 195/CP, và Nghị định hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật l...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Nh556q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn