Bảo vệ pháp luật mà không tôn trọng pháp luật: Thư bạn đọc\

Về việc ra quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời và tổ chức thực hiện cưàng chế thi hành án của TAND và phòng thi hành án tỉnh Đak lak là trái pháp luật, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận trong nhân dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!